Bố Trạch: Xây dựng hơn 3.800ha cánh đồng mẫu lớn

  Đến thời điểm này, toàn huyện Bố Trạch đã xây dựng được hơn 3.800ha cánh đồng mẫu lớn với các loại cây trồng, gồm: lúa, sắn và lạc.

   

  Cánh đầu mẫu lớn mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn 20% so với những diện tích sản xuất nhỏ lẻ.

  Cánh đầu mẫu lớn mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn 20% so với những diện tích sản xuất nhỏ lẻ.

   

  Để đạt được kết quả trên, thời gian qua, huyện Bố Trạch đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất tạo ra vùng sản xuất quy mô lớn.  

  Đồng thời, huyện tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất.  

  Mặt khác, huyện cũng thực hiện lồng ghép, huy động các nguồn vốn để đầu tư nâng cấp, sửa chữa và kiên cố hóa hệ thống kênh mương nội đồng, đường giao thông nông thôn phục vụ cho việc vận chuyển, tiêu thụ nông sản. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, tạo ra chuỗi liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm.  

  Qua quá trình thực tế triển khai cho thấy, sản xuất ở cánh đồng mẫu lớn đã khẳng định những ưu thế vượt trội so với phương thức canh tác truyền thống, hiệu quả kinh tế mang lại cao hơn 20% so với những diện tích sản xuất nhỏ lẻ.    

  create

  Tiến Thành (Đài TT – TH Bố Trạch) / baoquangbinh.vn

  Nguồn: https://baoquangbinh.vn/kinh-te/202101/bo-trach-xay-dung-hon-3800ha-canh-dong-mau-lon-2184548/