Nông dân Quảng Ninh thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

  Xác định phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là hoạt động trọng tâm của Hội và là cơ hội để người nông dân khẳng định vị thế trong phát triển kinh tế, những năm qua, Hội Nông dân huyện Quảng Ninh đã tích cực phát động phong trào và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

  Ông Lê Ngọc Huân, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quảng Ninh cho biết: "Bám sát các chương trình, đề án liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của cấp ủy, chính quyền địa phương..., Hội Nông dân huyện đã tích cực chỉ đạo cán bộ, hội viên đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua SXKDG gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM).  

  Để phong trào thực sự lan tỏa và có chiều sâu, hàng năm, các cấp hội nông dân trong huyện đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân; tham quan học tập và xây dựng nhiều mô hình trình diễn cây, con giống mới; cải tiến kỹ thuật, hỗ trợ tư liệu sản xuất; tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân, tạo mọi điều kiện để nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất.   Năm 2020, Hội Nông dân huyện đã triển khai và duy trì 4 dự án từ Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương, 12 dự án cấp tỉnh, 10 dự án cấp huyện với tổng nguồn vốn trên 4,5 tỷ đồng cho 129 hộ vay; phối hợp Hội Nông dân tỉnh triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho hộ nghèo đồng bào Bru-Vân Kiều tại xã Trường Xuân.

  Các dự án hỗ trợ phát triển được triển khai, tạo điều kiện cho nôngdân Quảng Ninh phát triển sản xuất.

  Hội cũng đã phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ủy thác cho 4.196 hộ vay với tổng dự nợ gần 137 tỷ đồng; phối hợp các ngành cấp huyện, UBND các xã, hợp tác xã (HTX) hoàn thành xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu, thương hiệu nông sản; giới thiệu và hướng dẫn tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản của các chuỗi giá trị nông sản, như: gạo Vĩnh Tuy (Vĩnh Ninh), dưa hấu Hàm Ninh, mật ong Trường Xuân, khoai deo, hải sản khô Vương Đoàn (Hải Ninh), HTX Bắc Tiến (Hiền Ninh), tinh dầu sả và tràm của Công ty TNHH MTV nông nghiệp hữu cơ Lộc Việt...  

  Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết đại hội hội nông dân các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, hội nông dân các cấp đã vận động nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng có giá trị kinh tế cao, như: dưa hấu, mướp đắng, ngô, đậu xanh… Trong sản xuất, kinh doanh đã xuất hiện nhiều nông dân tiêu biểu được tuyên dương. Năm 2020, huyện Quảng Ninh có 11.142 hộ nông dân SXKDG; trong đó cấp cơ sở 8.913 hộ; cấp huyện 1.781 hộ; cấp tỉnh 409 hộ và cấp Trung ương 39 hộ.   Đặc biệt, xác định rõ vai trò chủ thể của cán bộ, hội viên hội nông dân trong xây dựng NTM, Hội Nông dân huyện Quảng Ninh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa xây dựng NTM trở thành một trong những phong trào thi đua trọng tâm của công tác hội.  

  Các cấp hội đã phối hợp với các tổ chức vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực hưởng ứng và thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tiếp tục phát huy nội lực hoàn thiện các cơ sở vật chất, tu sửa các công trình, đường giao thông mang tên Hội Nông dân, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, các hình thức liên kết hợp tác để nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.   Hội cũng đã phối hợp Hội Nông dân tỉnh trồng cây xanh thực hiện dự án xây dựng “Tuyến đường nông dân kiểu mẫu”; tập huấn quản lý, chăm sóc, tạo hình cây ven đường, thu gom và phân loại rác thải...  

  “Thời gian tới, Hội Nông dân huyện Quảng Ninh tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả phong trào nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", ông Lê Ngọc Huân, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quảng Ninh cho biết thêm.  

  create

  Th.H / baoquangbinh.vn

  Nguồn: https://baoquangbinh.vn/kinh-te/202102/nong-dan-quang-ninh-thi-dua-san-xuat-kinh-doanh-gioi-2185408/