Quảng Trị: Tu bổ giếng cổ 2.000 năm để tạo sức hút du lịch

    Hai giếng cổ là giếng Ông và giếng Bà có niên đại khoảng 2.000 năm ở thôn Hảo Sơn, xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đang được tu bổ nhằm tạo sức hút du lịch.

    create

    Đức Nghĩa - Hồng Hải - Hải Lê / nld.com.vn