A‘n m .ạng nghi.êm t.rọng: Tiếng kêu khóc th.ảm th.i.ế.t, người phụ nữ ôm con, không khí h.oảng l.oạn cực độ tại hiện trường vụ [email protected]? $ .u“ng khiến 6 người th.ương v.0.ng