Hỗ trợ nhân đạo cho 50 - 60 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Hà Lời, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch

  Đó là thông tin tại Công văn số 2102/UBND-NC của UBND tỉnh ban hành ngày 16/11/2020 về việc Tổ chức SVCC hỗ trợ nhân đạo tại tỉnh Quảng Bình.

  Theo đó, xét đề nghị của Sở Ngoại vụ tại Công văn số 685/SNgV-HTQT ngày 11/11/2020 về việc tổ chức Slovak - Vietnam Chamber of Commerce (SVCC - Xlô-va-ki-a) có kế hoạch hỗ trợ nhân đạo cho 50 - 60 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Hà Lời, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch với hình thức hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt (02 triệu đồng/hộ), thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 27/11/2020 - 07/12/2020, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Ngoại vụ liên hệ, phối hợp với UBND huyện Bố Trạch, Tổ chức SVCC và các đơn vị liên quan thực hiện việc tiếp nhận và triển khai thực hiện gói hỗ trợ của Tổ chức SVCC hiệu quả, kịp thời, đúng quy định.

  Đây là sự hỗ trợ hết sức kịp thời và có ý nghĩa của Tổ chức SVCC nhằm góp phần giúp hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Hà Lời, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch khắc phục hậu quả thiên tai, sớm phục hồi, ổn định cuộc sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

   

  create

  Minh Huyền / quangbinh.gov.vn

  Nguồn: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/ho-tro-nhan-dao-cho-50---60-ho-gia-dinh-co-hoan-canh-dac-biet-kho-khan-tai-thon-ha-loi-thi-tra.htm