Học sinh các cấp học ở Quảng Trị không bắt buộc đeo khẩu trang, không thực hiện giãn cách trong lớp học

  Ngày 7/5/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã ra công văn số 711/SGDĐT-GDTrH-GDTX về việc chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học trên địa bàn tỉnh.


   

  Công văn số 711/SGDĐTSGDĐT-GDTrH-GDT của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị ban hành ngày 7/5/2020. 


  Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đề nghị các cơ sở giáo dục thực hiện một số nội dung sau:
  - Không sử dụng mũ, nón, trang phục có tấm chắn giọt bắn cá nhân trong lớp học; không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học; tiếp tục duy trì việc đeo khẩu trang trên đường đến trường, trước khi vào lớp, trong giờ ra chơi, khi ra khỏi lớp và trên đường về nhà;
  - Không áp dụng giãn cách trong lớp học. Hạn chế tiếp xúc giữa các học sinh các lớp học với nhau và nơi đông người;
  - Được sự dụng điều hòa trong lớp học, cuối mỗi buổi học phải mở cửa phòng học tạo sự thông thoáng; tăng cường thực hiện lau khử khuẩn, vệ sinh lớp học, nhà vệ sinh và các biện pháp phòng dịch theo quy định;
  - Không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trong các cơ sở giáo dục.
  - Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học nghiêm túc triển khai thực hiện.

  create

  KTD / Tin Nhanh Online