Lập lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Chứt tại Quảng Bình

  Mục đích của việc truyền dạy nhằm từng bước sưu tầm, khôi phục và gìn giữ, bảo tồn, giá trị nhân văn trong nghi lễ tín ngưỡng, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp trong cộng đồng dân tộc Chứt.

  Ngày 21/4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1645/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Ban Tổ chức lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Chứt tỉnh Quảng Bình, năm 2017.

  Theo đó, bà Nguyễn Thị Hải Nhung - Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc Bộ VHTTDL - là Trưởng Ban Tổ chức; đồng Phó Trưởng ban là ông Trần Mạnh Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc Bộ VHTTDL và ông Trương Tấn Minh, Phó Giám đốc Sở VHTT tỉnh Quảng Bình, cùng 04 ủy viên là ông Mai Xuân Thành, ông Đinh Ngọc Tọa, ông Đinh Minh Đấu và bà Lưu Thị Thanh Huyền.

  Ban Tổ chức có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và triển khai tổ chức lớp truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thể của dân tộc Chứt tỉnh Quảng Bình.

  Ảnh minh họa (Nguồn: Tạp chí dân tộc)

  Người Chứt thích dùng đàn, sáo, hát các giai điệu khác nhau. Họ có nhiều truyện cổ tích, thần thoại, đặc biệt truyện kể về sự khai thiên lập địa và sinh ra con người.

  Mục đích của việc truyền dạy nhằm từng bước sưu tầm, khôi phục và gìn giữ, bảo tồn, giá trị nhân văn trong nghi lễ tín ngưỡng, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp trong cộng đồng dân tộc Chứt; góp phần thiết thực vào việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triến bền vững văn hoá các dân tộc tỉnh Quảng Bình.

  Mặt khác, động viên đồng bào dân tộc Chứt trong việc tự bảo tồn những giá trị văn hóa của dân tộc mình, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào.

  create

  Thủy Bích/toquoc.vn