Lệ Thủy nỗ lực thực hiện tiêu chí giao thông nông thôn

  Lệ Thủy đã có 13/26 xã đạt tiêu chí giao thông, trong đó có 9 xã đã được công nhận xã NTM

  Nhiều tuyến đường liên thôn được bê tông hóa đạt chuẩn

  Xác định giao thông là tiêu chí khó thực hiện, nhưng có tầm quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực thúc đẩy để thực hiện các tiêu chí khác, qua hơn 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), bên cạnh việc đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi và phúc lợi xã hội; nhân dân các xã trong huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đã huy động nội lực và tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của trên để đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình giao thông nông thôn.

  Đến nay, toàn huyện đã xây mới, sửa chữa, nâng cấp hoặc cứng hóa được 420 km đường liên xã, liên thôn xóm và trục chính nội đồng; xây dựng 54 cầu, cống đạt chuẩn tạo điều kiện phục vụ sản xuất, đi lại cho người dân. Tổng nguồn vốn đầu tư cho các công trình hơn 550 tỷ đồng; trong đó các doanh nghiệp, HTX và nhân dân đóng góp hơn 155 tỷ đồng, trên 250.000 ngày công, tự nguyện hiến 718.000 m2 đất và hơn 12 km hàng rào các loại…

  Hiện Lệ Thủy đã có 13/26 xã đạt tiêu chí giao thông, trong đó có 9 xã đã được công nhận xã NTM, 3 xã gồm Xuân Thủy, Cam Thủy và Sơn Thủy đang phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2017 này.

   

  create

  NGUYỄN TRUNG HIỂU/nongnghiep.vn