Nhắn tìm mộ liệt sĩ Trần Quang Huy, hy sinh tại đồi 515 Tà Cơn (Khe Sanh-Quảng Trị) năm 1968

  Liệt sĩ Trần Quang Huy đã hy sinh hơn 52 năm tại chiến trường miền Tây Quảng Trị đến nay vẫn chưa được đưa về quê hương an táng. Ai biết thông tin gì về phần mộ liệt sĩ Trần Quang Huy ở đâu xin báo tin cho gia đình liệt sĩ theo số điện thoại: 0912336167.

  ​​​​​​L​​​​​iệt Trần Quang Huy

  Bản trích lục thông tin của liệt sĩ Trần Quang Huy.

  Nhắn tìm mộ liệt sĩ

  Liệt sĩ: Trần Quang Huy. Sinh năm: 1943

  Quê quán: Nghĩa Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình.

  Nhập ngũ: 6/1964

  Cấp bậc: Chuẩn úy

  Chức vụ: Chính trị viên phó

  Đơn vị: C9-D6-E95C-F325C

  Hy sinh: ngày 5/2/1968 (8/1/1968 âm lịch)

  Nơi hy sinh: Đồi 515 - Tà Cơn - Khe Sanh - Quảng Trị.

  Ai biết thông tin liệt sĩ Trần Quang Huy ở đâu, xin báo tin cho gia đình và thân nhân qua số ĐT: 0912 336 167.

  Gia đình liệt sĩ xin chân thành cảm ơn!

  create

  KTD / Tin Nhanh Online