Quảng Bình: Lịch cắt điện từ ngày 21/01/2020 đến ngày 27/01/2021

  Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 21/01/2020 đến ngày 27/01/2021bao gồm các khu vực sau:

  1. Thành phố Đồng Hới:

  Các thôn Nam Phú, Tây Phú xã Quang Phú: Từ 07h00 đến 10h00 ngày 21/01

  Tổ dân phố 10 phường Đồng Phú, tổ dân phố 5 phường Hải Thành: Từ 13h30 đến 15h30 ngày 21/01

  Trại Giam Đồng Sơn (Phân trại số 3) xã Thuận Đức: Từ 06h30 đến 10h30 ngày 22/01

  Thôn 4 xã Lộc Ninh: Từ 06h30 đến 10h30 ngày 22/01

  Các tổ dân phố 2, 3 phường Bắc Lý; tổ dân phố 5, 15 phường Nam Lý: Từ 07h00 đến 08h00 ngày 22/01

  Tổ dân phố Nam Thành phường Đồng Hải: Từ 07h00 đến 08h00 ngày 23/01

  Các tổ dân phố 3, 5, 6, 13, 15 phường Nam Lý; các tổ dân phố 1, 7, 8 Bắc Lý: Từ 05h30 đến 10h30 ngày 24/01

  Các tổ dân phố Đồng Đình, Đồng Tâm, Nam Thành phường Đồng Hải; tổ dân phố Phú Thượng phường Phú Hải: Từ 05h30 đến 11h30 ngày 26/01

  2. Huyện Lệ Thủy:

  Thôn Thanh Mỹ xã Thanh Thủy; các đội 6, 7 thôn Đại Phong xã Phong Thủy: Từ 06h30 đến 11h30 ngày 22/01

  Một phần thôn Thạch Bàn xã Phú Thủy: Từ 08h00 đến 11h00 ngày 23/01

  Thôn Thống Nhất xã Mỹ Thủy: Từ 07h00 đến 13h30 ngày 23/01

  3. Huyện Bố Trạch:

  Các thôn Tân Nẫm, Trung Nẫm xã Cự Nẫm: Từ 06h30 đến 14h00 ngày 21/01

  4. Huyện Tuyên Hóa:

  Xã Phong Hóa; các thôn 1, 2 Phúc Tùng và một phần thôn Cồn Cam xã Đức Hóa; thôn Lạc Hóa xã Mai Hóa: Từ 06h30 đến 08h30 và từ 14h00 đến 17h00 ngày 22/01

  Các thôn Liên Sơn, Liên Hóa, Tân Hóa, Nam Sơn xã Mai Hóa: Từ 06h30 đến 17h00 ngày 22/01

  5. Huyện Minh Hóa:

  Các bản Ra Mai, Pa Choong xã Trọng Hóa; bản Hà Nôông xã Dân Hóa : Từ 08h00 đến 13h30 ngày 23/01

  Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể Quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại chăm sóc khách hàng 19001909 để biết thêm chi tiết. 

   

  create

  Pv / quangbinh.gov.vn

  Nguồn: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/lich-cat-dien-tu-ngay-21-01-2020-den-ngay-27-01-2021.htm