Quảng Trị: 5 ngày xử lý c.ồ.n phạt gần 500 triệu đồng

    Trong 5 ngày thực hiện Nghị định 100/2019/ NĐ- CP, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra, xử lý 44 trường hợp, phạt gần 500 triệu đồng.

    create

    Đình Hiếu / vietnamnet.vn

    Short URL: http://yeuquangbinh.net/bai-viet/607646