Quảng Trị: Chỉ thị của Thủ tướng... chỉ được thực hiện sau hơn 1 năm

  Sau khi Ủy ban Châu Âu yêu cầu Việt Nam thực hiện đúng quy định trong hoạt động khai thác hải sản, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo về việc khắc phục cảnh báo. Đáng nói, phải hơn 1 năm sau sở NN&PTNT Quảng Trị mới triển khai thực hiện chỉ đạo này.

  Báo CL&XH nhận được phản ánh về việc Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị chậm trễ khi ban hành tài liệu hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá.

  Cụ thể, ngày 13/12/2017, Thủ tướng chính phủ ban hành Chỉ thị 45/CT-TTg 2017 về khắc phục cảnh báo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

  Theo đó, năm 2008, Ủy ban Châu Âu (EC) ban hành Quy định 1005/2008 về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU). Theo quy định này, các quốc gia xuất khẩu sản phẩm khai thác vào thị trường Châu Âu (EU) phải tuân thủ các quy định về khai thác IUU.

  Theo EC hoạt động quản lý khai thác thủy sản của Việt Nam chưa đáp ứng được các yêu cầu của EC về việc thực hiện quy định khai thác IUU.

  Ngày 23/10/2017, EC đã áp dụng biện pháp cảnh báo đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam xuất khẩu vào EU (Thẻ vàng).

  Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, Tổ công tác liên ngành giải quyết các vấn đề liên quan đến tàu cá, ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ, xử lý (gọi tắt là Tổ công tác liên ngành 689 TW) đã trực tiếp làm việc với một số tỉnh trọng điểm nhưng tình trạng tàu cá Việt Nam vẫn vi phạm vùng biển các nước để khai thác hải sản trái phép.

  Để triển khai các giải pháp cấp bách nhằm sớm tháo gỡ cảnh báo của EC về khai thác IUU, giữ uy tín thương hiệu thủy sản Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển thực hiện nghiêm các nội dung: Tiếp tục triển khai thực hiện Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

  Kế hoạch số 313/KH-UBND ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị

  Kế hoạch số 313/KH-UBND ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản năm 2017; trình hoặc sửa ngay các quy định liên quan đến chống, đánh bắt bất hợp pháp trong thời gian chờ Luật Thủy sản 2017 có hiệu lực thi hành để đảm bảo đáp ứng yêu cầu của EC về khai thác IUU.

  Ban hành quy định về: Tạm ngừng việc đóng mới, nâng cấp tàu cá làm nghề lưới kéo và có chế độ kiểm soát đặc biệt đối với tàu lưới kéo; Cấm mua bán, vận chuyển một số đối tượng hải sâm liên quan đến đánh bắt bất hợp pháp tại vùng biển các nước; Cần nghiên cứu để kiểm soát và quản lý chặt chẽ nghề lặn, đặc biệt là điều kiện hành nghề để đảm bảo an toàn lao động và liên quan đến khai thác các hải sản quý hiếm bị cấm khai thác.

  Ban hành kế hoạch tổng thể và chỉ đạo lực lượng kiểm ngư phối hợp với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thanh tra hoạt động tàu cá khai khác hải sản trên biển và tại cảng cá theo quy định của EC (xử phạt ở mức cao nhất đối với hành vi khai thác IUU). Đảm bảo thanh tra tại cảng ít nhất 20% sản lượng lên bến đối với cá ngừ, 5% sản lượng lên bến đối sản phẩm khai thác khác; 10% sản lượng lên bến của tàu vận chuyển nước ngoài nhập thủy sản nguyên liệu vào Việt Nam.

  Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 03/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị

  Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 03/10/2019của UBND tỉnh Quảng Trị

  Như vậy chỉ đạo từ Thủ tướng Chính phủ về kiểm soát hoạt động nghề cá đã có từ ngày 28/5/2017 nhưng đến ngày 03/10/2019 tỉnh Quảng Trị mới ban hành Quyết định số 2657/QĐUBND và Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 306/QĐ-SNN về việc thành lập 2 văn phòng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại Cảng Cá Cửa Tùng và Cửa Việt.

  Quyết định xác định quyền hạn của Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá tỉnh Quảng Trị là: Tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trong khu vực Cảng cá Cửa Tùng theo quy định tại Thông tư Số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/1/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các quy định pháp luật liên quan khác.

  Tổ chức thực hiện các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát đối với tàu cá, rời cảng, cấp cảng, bốc dỡ thủy sản tại cùng cả làm cơ sở để thực hiện việc xác nhận, chứng nhận nguồn gốc hải san khai thác theo quy định, lập hồ sơ cho tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và các hình vi vi phạm pháp luật khác, chuyên cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

  Việc ban hành của giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn không đúng theo kế hoạch số 313/KH-UBND ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị. Dẫn đến việc triển khai thực hiện chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và Quyết định số 27/QĐ-BNN-TCTS ngày 05/01/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành tài liệu hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá theo hướng dẫn của Ủy ban Châu Âu chậm hơn 1 năm so với yêu cầu.

  Thời điểm đó, ông Võ Văn Hưng đang giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị. Được biết trong lúc làm lãnh đạo Sở này, ông Hưng cũng mắc sai phạm trong quá trình quản lý tài sản công. Cụ thể là việc chống lệnh Thủ tướng, tham mưu cho UBND tỉnh bán trụ sở Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Trị.

  Chậm trễ triển khai thực hiện được các nội dung yêu cầu trên của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Châu Âu, trường hợp Ủy ban Châu Âu hoặc cơ quan có thẩm quyền tiến hành thanh tra, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị sẽ lý giải như thế nào?
   

  create

  Hoàng Giang / conglyxahoi.net.vn

  Nguồn: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/quang-tri-chi-thi-cua-thu-tuong-chi-duoc-thuc-hien-sau-hon-1-nam-45805.html