Quảng Trị: Cho phép tổ chức các hoạt động bán trú, văn hóa, thể dục thể thao và các hoạt động giáo dục khác trong- ngoài khuôn viên trường học

  Ngày 14/5/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã ban hành công văn số 751/SGDĐT-GDTrH-GDTX về việc cho phép tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường sau giãn cách xã hội ở các cấp học trên địa bàn tỉnh.

  Công văn số 751/SGDĐT-GDTrH-GDTX của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị ban hành ngày 14/5/2020.


  Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, trường học thực hiện một số nội dung sau:
   - Không bắt buộc giãn cách trong trường học, lớp học; không bắt buộc cán bộ, giáo viên, học sinh đeo khẩu trang trong lớp học;
  - Cho phép tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao và các hoạt động giáo dục khác có tập trung đông người trong và ngoài khuôn viên trường học;
  - Việc tổ chức các hoạt động chào cờ, sinh hoạt toàn trường đầu tuần; hoạt động thể dục giữa giờ được thực hiện với quy mô toàn trường trong khuôn viên trường học;
  - Tiếp tục tổ chức trở lại hoạt động căng tin trong trường học và phải đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm trong phục vụ căng tin;
  - Được tổ chức hoạt động bán trú đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học nhưng phải đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch theo quy định.
  Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học nghiêm túc triển khai thực hiện.

  create

  KTD / Tin Nhanh Online