Quảng Trị quyết liệt sắp xếp, tinh gọn bộ máy

  Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết 18NQ/TW và Nghị quyết 19NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả trong sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn.

  Thực hiện hai nghị quyết này, tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị trực thuộc các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, qua đó giảm được 10 phòng, 2 phó trưởng ban, 9 trưởng phòng, 13 phó trưởng phòng; hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của 6/6 cơ quan ở cấp tỉnh, giúp giảm 13 đơn vị trực thuộc, 3 cấp phó các đơn vị, 12 cấp trưởng phòng, 5 cấp phó trưởng phòng. Tỉnh hợp nhất các cơ quan: Đảng bộ Khối các cơ quan và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp, Ban Tuyên giáo với Ban Dân vận ở Thị ủy Quảng Trị. Tỉnh đã thực hiện thí điểm kiêm nhiệm các chức danh Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; ở cấp huyện: Trưởng ban Tuyên giáo cấp ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra kiêm Chánh Thanh tra, Trưởng ban Tổ chức đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ.

  Về sắp xếp tổ chức bộ máy khối nhà nước, tỉnh đã hoàn thành sắp xếp các phòng chuyên môn của 16/20 sở, ban, ngành, qua đó giảm được 19 phòng chuyên môn, 3 chi cục thuộc sở, 17 phòng chuyên môn thuộc ban, chi cục; hoàn thành sắp xếp lại các Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và các tổ chức hội. Tỉnh đã tinh giản biên chế được 1.373 chỉ tiêu, trong đó 98 chỉ tiêu thuộc các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị, xã hội; 1.275 chỉ tiêu còn lại thuộc khối nhà nước. Tỉnh phấn đấu đến năm 2021, thực hiện tinh giản tối thiểu 10% so với biên chế được giao năm 2015.

  Các đại biểu kí cam kết trách nhiệm năm 2020. Ảnh: tinhuyquangtri.vn

  Các đại biểu kí cam kết trách nhiệm năm 2020. Ảnh: tinhuyquangtri.vn

  Cuối tháng 9/2019, UBND tỉnh Quảng Trị đã thực hiện sắp xếp, sáp nhập từ 1.082 thôn, bản, khu phố xuống còn 799 thôn, bản, khu phố, qua đó giảm được 283 thôn, bản, khu phố và 849 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố. Cuối tháng 12/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 832/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Trị. Theo đó, toàn tỉnh Quảng Trị sau khi sắp xếp còn lại 125 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 16 xã so với trước đây.

  Theo đánh giá của Tỉnh ủy Quảng Trị, với việc quyết liệt sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế đã góp phần tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển. Công tác tổ chức sắp xếp, sáp nhập xã, thôn, bản, khu phố được thực hiện bài bản với mục tiêu sau sáp nhập là ổn định dân cư, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển và đảm bảo trật tự trị an ở cơ sở…
   

  create

  Nguyên Lý / dantocmiennui.vn