Quảng Trị: Tạm dừng cấp nước khu vực thành phố Đông Hà và huyện Cam Lộ vào ngày 11/3

  Xí nghiệp nước Đông Hà thông báo tạm thời ngừng cấp nước sạch khu vực thành phố Đông Hà và một số xã của huyện Cam Lộ vào 7h30 ngày 11/3/2020

  Thông báo tạm thời ngừng cấp nước sạch của Xí nghiệp nước sạch Đông Hà ngày 9/3/2020.​​​​​​

  Thông báo tạm thời ngừng cấp nước sạch của Xí nghiệp nước sạch Đông Hà ngày 9/3/2020.

  Ngày 9/3/2020, Xí nghiệp nước Đông Hà đã ra thông báo số 144/TB-XNĐH về việc tạm thời ngừng cấp nước sạch cho khu vực thành phố Đông Hà và một số xã thuộc huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) từ 7h30 sáng cho đến trước 17h chiều ngày 11/3/2020.

  Theo thông báo này thì Xí nghiệp nước Đông Hà tạm thời ngừng cấp nước sạch vào ngày 11/3 là vì Điện lực Gio Linh tạm tạm ngừng cung cấp điện để sửa chữa lưới điện.

  Do đó, Trạm bơm tăng áp Sòng tạm ngừng vận hành cấp nước. Xí nghiệp nước sạch Đông Hà xin trân trọng thông báo tới các UBND các phường, xã và Quý khách hàng sử dụng nước trên địa bàn khu vực: xã Cam An, xã Cam Thanh (huyện Cam Lộ); phường Đông Giang, phường Đông Thành, phường Đông Lễ, phường 2, khu phố Tây Trì, khu phố 1, 2, 7, 8 (phường 1), khu phố 1, 2 (phường 3, thành phố Đông Hà) sẽ bị tạm ngừng cấp nước trong thời gian cụ thể như sau:

  Thời gian tạm ngừng: Từ 7h30 ngày 11/3/2020

  Thời gian dự kiến cấp nước trở lại: 17h ngày 11/3/2020.

  Xí nghiệp nước sạch Đông Hà trân trọng thông báo để Khách hàng trong khu vực trên được biết, có kế hoạch sử dụng nước phù hợp và mong nhận được sự thông cảm của Quý khách hàng.

  create

  KTD / Tin Nhanh Online