Quảng Trị: Tạm ngừng các hoạt động dạy thêm, học thêm và tổ chức thi các loại chứng chỉ đến hết ngày 14/3

  Ngày 4/3/2020, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã có công văn số 310/SGDĐT-GDTrH-GDTX về việc tạm ngừng các hoạt động dạy thêm, học thêm và tổ chức thi các loại chứng chỉ đến các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở, đơn vị giáo dục triển khai thực hiện nghiêm túc công văn này.

  Công văn số 310/SGDĐT-GDTrH-GDTX về việc tạm ngừng các hoạt động dạy thêm, học thêm và tổ chức thi các loại chứng chỉ của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, ngày 4/3/2020.


  Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị, cơ sở giáo dục thực hiện một số nội dung sau:

  Các đơn vị tiếp tục tổ chức vệ sinh, kh.ử khuẩn, tổ chức vệ sinh ngoại cảnh (phát quang bụi rậm, không để nước đọng, các dụng cụ chứa nước phải đậy kín); tổ chức kh.ử khuẩn bằng cách phun hoặc lau nền nhà, tường nhà (nếu có thể), tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học.

  Trước ngày 15/3/2020 các cơ sở giáo dục không tổ chức dạy thêm, học thêm kể cả trong và ngoài nhà trường, không tổ chức dạy học ở các trung tâm Tin học - Ngoại ngữ, Kĩ năng sống, không tổ chức thi các loại chứng chỉ tại các trung tâm s.á.t hạch.

  Đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo: tăng cường công tác k.iểm tr.a để ph.át h.iện các s.ai ph.ạm, kịp thời x.ử l.ý hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền x.ử l.ý.

  Thủ trưởng các đơn vị liên quan quán tr.iệt đến giáo viên, học sinh, học viên nội dung trên, chịu trách nhiệm nếu để các tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý v.i ph.ạm.

  Nhận được Công văn này, Sở yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện.

  create

  KTD / Tin Nhanh Online