Quỹ phát triển đất tỉnh: Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

  Quỹ phát triển đất tỉnh: Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

  timer02/11/2020

  Căn cứ Kế hoạch số 216/KH-QPTĐ ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình về tuyển dụng viên chức năm 2020; Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển như sau:

  Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị thông báo tuyển dụng năm 2020

  Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị thông báo tuyển dụng năm 2020

  timer01/07/2020

  Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị thông báo tuyển dụng năm 2020, cụ thể như sau:

  UBND huyện Triệu Phong thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020

  UBND huyện Triệu Phong thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020

  timer26/06/2020

  UBND huyện Triệu Phong thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020 như sau:

  Quảng Trị: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020

  Quảng Trị: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020

  timer26/06/2020

  Thực hiện Công văn 397/SNV-CCVC, ngày 18/5/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị về việc thống nhất số lượng, chức danh tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện năm 2020, UBND huyện Cam Lộ thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020 như sau:

  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

  timer18/06/2020

  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

  Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm quản lý cửa khẩu năm 2020

  Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm quản lý cửa khẩu năm 2020

  timer16/06/2020

  Căn cứ Công văn số 433/SNV-CCVC ngày 29/5/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị về việc thống nhất số lượng, chức danh xét tuyển viên chức sự nghiệp của Ban quản lý KKT tỉnh;

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

  timer11/06/2020

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020,cụ thể như sau:

  UBND huyện Cam Lộ thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020

  UBND huyện Cam Lộ thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020

  timer10/06/2020

  Thực hiện Công văn số 259/SNV-CCVC, ngày 25/3/2020; Công văn số 323/SNV, ngày 21/4/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị về việc thống nhất số lượng, chức danh xét tuyển viên chức sự nghiệp; UBND huyện Cam Lộ thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 như sau:

  UBND TP.Đông Hà thông báo xét tuyển viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp theo chính sách thu hút tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

  UBND TP.Đông Hà thông báo xét tuyển viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp theo chính sách thu hút tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

  timer04/06/2020

  Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà thông báo xét tuyển viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp như sau:

  Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Hải Lăng năm 2020

  Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Hải Lăng năm 2020

  timer03/06/2020

  UBND huyện Hải Lăng thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 như sau:

  Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo tuyển dụng lao động (lần 2)

  Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo tuyển dụng lao động (lần 2)

  timer02/06/2020

  Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo tuyển dụng lao động (lần 2) tại các đơn vị trực thuộc Tổng công ty, cụ thể:

  Công ty Điện lực Quảng Trị thông báo tuyển dụng lao động

  Công ty Điện lực Quảng Trị thông báo tuyển dụng lao động

  timer12/05/2020

  Công ty Điện lực Quảng Trị thông báo tuyển dụng lao động là công nhân điện để bổ sung vào dây chuyền sản xuất, kinh doanh Công ty, cụ thể như sau:

  Quảng Trị: Thông báo tuyển dụng công chức lần thứ 32

  Quảng Trị: Thông báo tuyển dụng công chức lần thứ 32

  timer28/04/2020

  Thực hiện Quyết định số 3561/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức vào làm việc tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị, Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức kỳ thi lần thứ 32. Cụ thể như sau:

  Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế đợt 2 năm 2019

  Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế đợt 2 năm 2019

  timer28/04/2020

  Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải tổ chức xét tuyển 7 chỉ tiêu vào làm việc tại bệnh viện, hưởng lương từ nguồn thu của đơn vị gồm các chức danh nghề nghiệp sau:

  Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp thành phố Đông Hà

  Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp thành phố Đông Hà

  timer21/04/2020

  Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục như sau:

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị thông báo tuyển dụng cán bộ năm 2020

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị thông báo tuyển dụng cán bộ năm 2020

  timer18/04/2020

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị tổ chức thi tuyển cán bộ năm 2020, cụ thể như sau:

  Quảng Trị: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

  Quảng Trị: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

  timer17/04/2020

  Căn cứ Công văn số 292/SNV-CCVC ngày 10/4/2020 của Sở Nội vụ về thống nhất số lượng và chức danh xét tuyển viên chức sự nghiệp của các ĐVSNCL trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Căn cứ Công văn số 630/SLĐTBXH-VP ngày 13/4/2020 về việc phân cấp tuyển dụng viên chức; Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-TTBTXHTH1 ngày 13/4/2020 của Trung tâm Bảo trợ Xã hội về việc xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp 1 đợt 2 năm 2020, Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp 1 tổ chức xét tuyển đối với 16 chức danh vào làm việc tại trung tâm như sau:

  Thông báo Tuyển dụng giáo viên mầm non huyện Gio Linh

  Thông báo Tuyển dụng giáo viên mầm non huyện Gio Linh

  timer10/02/2020

  UBND huyện Gio Linh tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục với các nội dung như sau:

  UBND TP.Đông Hà thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục

  UBND TP.Đông Hà thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục

  timer06/01/2020

  UBND TP.Đông Hà thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục như sau:

  Trung tâm Y tế huyện Đakrông thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2019

  Trung tâm Y tế huyện Đakrông thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2019

  timer23/10/2019

  Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế huyện Đakrông tổ chức xét tuyển các chức danh nghề nghiệp vào làm việc tại Trung tâm Y tế.