Hầu hết lao động ở Quảng Trị trở lại làm việc ngay sau kỳ nghỉ Tết

  Hầu hết lao động ở Quảng Trị trở lại làm việc ngay sau kỳ nghỉ Tết

  timer08/02/2022

  Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã ra quân sản xuất đầu năm mới. Hầu hết người lao động đã trở lại làm việc bình thường, nhiều lao động làm việc ở các tỉnh phía Nam cũng ở lại tìm việc làm tại quê hương.

  Thông báo tuyển dụng viên chức hưởng lương từ nguồn thu bệnh viện năm 2021

  Thông báo tuyển dụng viên chức hưởng lương từ nguồn thu bệnh viện năm 2021

  timer09/12/2021

  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị tổ chức tuyển dụng viên chức hưởng lương từ nguồn thu bệnh viện năm 2021, cụ thể như sau:

  Thông báo tuyển dụng

  Thông báo tuyển dụng

  timer06/12/2021

  VietinBank - Chi nhánh Quảng Trị có nhu cầu tuyển dụng 1 nhân viên hành chính quản trị, cụ thể như sau:

  Thông báo tuyển dụng viên chức

  Thông báo tuyển dụng viên chức

  timer27/11/2021

  Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Trị thông báo tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021 như sau:

  Quỹ phát triển đất tỉnh: Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

  Quỹ phát triển đất tỉnh: Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

  timer02/11/2020

  Căn cứ Kế hoạch số 216/KH-QPTĐ ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình về tuyển dụng viên chức năm 2020; Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển như sau:

  Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị thông báo tuyển dụng năm 2020

  Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị thông báo tuyển dụng năm 2020

  timer01/07/2020

  Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị thông báo tuyển dụng năm 2020, cụ thể như sau:

  UBND huyện Triệu Phong thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020

  UBND huyện Triệu Phong thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020

  timer26/06/2020

  UBND huyện Triệu Phong thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020 như sau:

  Quảng Trị: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020

  Quảng Trị: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020

  timer26/06/2020

  Thực hiện Công văn 397/SNV-CCVC, ngày 18/5/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị về việc thống nhất số lượng, chức danh tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện năm 2020, UBND huyện Cam Lộ thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020 như sau:

  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

  timer18/06/2020

  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

  Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm quản lý cửa khẩu năm 2020

  Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm quản lý cửa khẩu năm 2020

  timer16/06/2020

  Căn cứ Công văn số 433/SNV-CCVC ngày 29/5/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị về việc thống nhất số lượng, chức danh xét tuyển viên chức sự nghiệp của Ban quản lý KKT tỉnh;

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

  timer11/06/2020

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020,cụ thể như sau:

  UBND huyện Cam Lộ thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020

  UBND huyện Cam Lộ thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020

  timer10/06/2020

  Thực hiện Công văn số 259/SNV-CCVC, ngày 25/3/2020; Công văn số 323/SNV, ngày 21/4/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị về việc thống nhất số lượng, chức danh xét tuyển viên chức sự nghiệp; UBND huyện Cam Lộ thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 như sau:

  UBND TP.Đông Hà thông báo xét tuyển viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp theo chính sách thu hút tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

  UBND TP.Đông Hà thông báo xét tuyển viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp theo chính sách thu hút tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

  timer04/06/2020

  Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà thông báo xét tuyển viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp như sau:

  Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Hải Lăng năm 2020

  Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Hải Lăng năm 2020

  timer03/06/2020

  UBND huyện Hải Lăng thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 như sau:

  Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo tuyển dụng lao động (lần 2)

  Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo tuyển dụng lao động (lần 2)

  timer02/06/2020

  Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo tuyển dụng lao động (lần 2) tại các đơn vị trực thuộc Tổng công ty, cụ thể:

  Công ty Điện lực Quảng Trị thông báo tuyển dụng lao động

  Công ty Điện lực Quảng Trị thông báo tuyển dụng lao động

  timer12/05/2020

  Công ty Điện lực Quảng Trị thông báo tuyển dụng lao động là công nhân điện để bổ sung vào dây chuyền sản xuất, kinh doanh Công ty, cụ thể như sau:

  Quảng Trị: Thông báo tuyển dụng công chức lần thứ 32

  Quảng Trị: Thông báo tuyển dụng công chức lần thứ 32

  timer28/04/2020

  Thực hiện Quyết định số 3561/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức vào làm việc tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị, Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức kỳ thi lần thứ 32. Cụ thể như sau:

  Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế đợt 2 năm 2019

  Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế đợt 2 năm 2019

  timer28/04/2020

  Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải tổ chức xét tuyển 7 chỉ tiêu vào làm việc tại bệnh viện, hưởng lương từ nguồn thu của đơn vị gồm các chức danh nghề nghiệp sau:

  Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp thành phố Đông Hà

  Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp thành phố Đông Hà

  timer21/04/2020

  Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục như sau:

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị thông báo tuyển dụng cán bộ năm 2020

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị thông báo tuyển dụng cán bộ năm 2020

  timer18/04/2020

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị tổ chức thi tuyển cán bộ năm 2020, cụ thể như sau: