Hầu hết lao động ở Quảng Trị trở lại làm việc ngay sau kỳ nghỉ Tết

  Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã ra quân sản xuất đầu năm mới. Hầu hết người lao động đã trở lại làm việc bình thường, nhiều lao động làm việc ở các tỉnh phía Nam cũng ở lại tìm việc làm tại quê hương.

  Tỉnh Quảng Trị hiện có gần 4.200 doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng gần 50.000 lao động. Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị, hầu hết các doanh nghiệp ở các Khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh sử dụng lao động tại địa phương, không có lao động ngoài tỉnh, nên sau kỳ nghỉ Tết, lao động đã trở lại làm việc bình thường.

  Tại Quảng Trị, hầu hết lao động đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

  Tại Quảng Trị, hầu hết lao động đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

  Nhiều lao động làm việc ở các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch, ăn Tết cũng đã ở lại tìm kiếm việc làm tại quê hương. Một số doanh nghiệp may mặc đã có kế hoạch mở rộng qui mô sản xuất, thông báo tuyển dụng lao động ngay từ đầu năm, đồng thời có nhiều chính sách để khuyến khích, thu hút lao động vào làm việc.

  Nhiều lao động ở Quảng Trị làm việc ở các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch, ăn Tết cũng đã tìm được việc làm tại quê hương.

  Nhiều lao động ở Quảng Trị làm việc ở các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch, ăn Tết cũng đã tìm được việc làm tại quê hương.

  Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị cho biết, không khí lao động tại các doanh nghiệp sôi nổi ngay từ đầu năm: "Các doanh nghiệp đã trở lại làm việc, có doanh nghiệp tổ chức ra quân, gặp mặt đầu năm ngay từ ngày mồng 6 Tết, không có tình trạng vắng người lao động, cơ bản đảm bảo yêu cầu của doanh nghiệp. Năm nay, mặc dù ảnh hưởng dịch nhưng nhiều doanh nghiệp cũng rất trách nhiệm và chia sẻ với người lao động./."

  create

  Đình Thiệu / vov.vn

  Nguồn: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/hau-het-lao-dong-o-quang-tri-tro-lai-lam-viec-ngay-sau-ky-nghi-tet-post922871.vov

  Short URL: http://yeuquangbinh.net/bai-viet/1358366