UBND huyện Minh Hóa: Thông báo xét tuyển công chức đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2018

  Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 07/5/2018 của UBND huyện Minh Hóa về việc xét tuyển công chức đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2018; UBND huyện thông báo xét tuyển công chức đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2018 với các nội dung sau:

  1. Chỉ tiêu xét tuyển:

  - Chức danh Trưởng Công an xã: 01 chỉ tiêu.

  - Chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự xã: 01 chỉ tiêu.

  2. Thời gian, lệ phí và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

  - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 14/5/2018 đến ngày 14/6/2018.

  - Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/thí sinh.

  Cuộc sống viên mãn tuổi U70 của NSND Trọng Trinh bên vợ kém 16 tuổi và con cháu
  Nguy cơ “núi xe đắp chiếu“ ở cửa khẩu phía Bắc có thể tái diễn
  Clip: Đi uống cà phê với bố mẹ, cháu bé 4 tuổi rơi xuống bể cá тử vong

  - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Minh Hóa (Địa chỉ: Tiểu khu 5, Thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình).

  3. Mẫu Đơn đăng ký dự tuyển: Mẫu đơn đăng ký dự tuyển đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện Minh Hóa cùng với Thông báo này.

  4. Về điều kiện, tiêu chuẩn, vị trí xét tuyển và các quy định khác: Được niêm yết tại trụ sở làm việc của UBND huyện Minh Hóa và đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện Minh Hóa (https://minhhoa.quangbinh.gov.vn).

  create

  Pv / quangbinh.gov.vn

  Short URL: http://yeuquangbinh.net/bai-viet/233647