Quảng Bình có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

  Thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, tỉnh Quảng Bình có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

   

  “Hò thuốc cá” huyện Minh Hóa thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, tri thức dân gian.

  Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã ký Quyết định số 607/QĐ-BVHTTDL ngày 3-2-2021, công bố đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Hò thuốc cá”, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, tri thức dân gian).

  “Hò thuốc cá”, huyện Minh Hóa thường được trình diễn trong các lễ hội, chương trình nghệ thuật lớn của địa phương trình diễn dân gian, tri thức dân gian.

  Tại Quyết định số 608/QĐ-BVHTTDL ngày 3-2-2021, Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã công bố đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội trỉa lúa của người Bru-Vân Kiều”, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (thuộc loại hình lễ hội truyền thống).

  Một nghi thức trong Lễ hội trỉa lúa của người Bru-Vân Kiều, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh

  Giá xăng tiếp tục tăng mạnh vào chiều nay (12/7)?
  Vì một hộp cơm nhân danh từ thiện mà sỉ nhục người nghèo, đó là tội ác!

  Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện giao cho Chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

  Lễ hội trỉa lúa của người Bru-Vân Kiều, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, thuộc loại hình lễ hội truyền thống.

  Được biết, đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Bình đã có 6 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Các di sản đã góp phần tích cực trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của người dân Quảng Bình, thu hút sự quan tâm của du khách gần xa, góp phần phát triển du lịch.

  create

  A.T   / baoquangbinh.vn

  Nguồn: https://baoquangbinh.vn/van-hoa/202102/quang-binh-co-them-2-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-2185340/

  Short URL: http://yeuquangbinh.net/bai-viet/906055