Quảng Trị: Hơn 8,4 tỷ đồng làm đường gom, bê tông hóa giao thông nội phường

  Công trình khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, góp phần chỉnh trang đô thị, đảm bảo ANTT và ATGT...

  Ngày 31/12, UBND thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) cho biết, HĐND thị xã vừa Quyết nghị phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình đường gom dọc đường sắt từ khu phố 1 đến khu phố 2 (phường 1); chống úng cục bộ các phường; xã hội hóa điện chiếu sáng kiệt hẻm, thôn xóm năm 2022 và bê tông hóa giao thông nội phường xã.

  Tổng mức đầu tư các công trình trên hơn 8,4 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách thị xã hơn 5,9 tỷ đồng và vốn nhân dân đóng góp hơn 2,5 tỷ đồng.
  Trong đó, công trình đường gom đường sắt có chiều dài khoảng 553m, mặt đường rộng từ 3m trở lên; đồng thời xây dựng hệ thống rãnh thoát nước bằng bê tông xi măng với chiều dài rãnh khoảng 120m, chiều rộng lòng rãnh 60cm, chiều cao rãnh 80cm và tấm đan bê tông xi măng...

  Một trong những đoạn đường gom đường sắt đã được đầu tư tại tỉnh Quảng Trị - Ảnh minh họa

  Một trong những đoạn đường gom đường sắt đã được đầu tư tại tỉnh Quảng Trị - Ảnh minh họa

  Công trình xã hội hóa điện chiếu sáng kiệt hẻm, thôn xóm năm 2022 có tổng chiều dài tuyến khoảng hơn 4.658m, lắp đặt 85 bóng đèn và 102 trụ đèn. Công trình bê tông hóa giao thông nội phường xã có tổng chiều dài tuyến khoảng 4.560m, chiều động mặt đường từ 2,5- 6m...

  Công trình khi được đầu tư hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân cũng như phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần chỉnh trang đô thị, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông (ATGT)...

  create

  Duy Lợi / atgt.vn

  Nguồn: https://www.atgt.vn/hon-84-ty-dong-lam-duong-gom-be-tong-hoa-giao-thong-noi-phuong-d537771.html

  Short URL: http://yeuquangbinh.net/bai-viet/1325415